Articles de la rubrique ‘Forex Reviews’

Notowania FOREX

Magali 17sept

Notowania FOREX Cz?sto rodzi to pewne problemy zw?aszcza, gdy handlujemy u brokera typu Market Maker, gdy? nasz zysk oznacza jego strat? i na odwrót. Brokerzy MM s? drug? stron? transakcji w przypadku wszystkich transakcji. Je?eli my kupili?my dany walor, to oznacza, ?e broker go sprzeda?. S? równie? brokerzy STP/ECN, którzy teoretycznie powinni przekazywa? transakcje do […]